Els nostres projectes

Teulades fotovoltaiques d'ús compartit


CEL de Mieres ha completat la instal·lació de les 2 primeres fases de plaques fotovoltaiques al Pavelló Municipal.

Entre aquestes dues instal·lacions acumulen les següents dades:


Potència 74,16 kWpic

Energia anual 92.700 kWh/any

Famílies 59

Estalvi d'emissions CO2 44,59 tn/any

L'Ajuntament de Mieres va aprovar per Ple la cessió demanial d'alguns teulats municipals en favor de CEL de Mieres Sostenible (vegeu Plec de cessió).

A més de les instal·lacions en les teulades públiques cedides per l'Ajuntament, està prevista una altra instal·lació de 100 kWp en un teulat privat, pendent de determinar, i pagada parcialment per la subvenció CE Implementa, obtinguda el 2023.

Repartiment de l'energia. La nostra proposta és repartir energia a raó d'1 kWpic per família, de forma que podem arribar a cobrir fàcilment el consum en hores diàries dels habitatges connectats. El preu del kWp, tal com es va acordar en assemblea general, serà de 169 €  anuals (impostos incloses), i vindrà determinat per la necessitat d'afrontar les amortitzacions dels préstecs que ens caldran per afrontar noves inversions. En cap cas, com a cooperativa de consumidors, volem especular amb el preu de l'energia, en funció de la política dels grans oligopolis energètics del país.

Pavelló fase 1

Va ser la primera instal·lació completada i ja està subministrant 1 kWp als primers 24 socis.


Promotor: Ajuntament de Mieres

Empresa instal·ladora: Protegic projectes sostenibles, SL

Potència total instal·lada: 30 Kwp 

Potència total cedida (80%): 24 Kwp

Potència nominal: 20 KW

Característiques: 60 mòduls de

  500 Wp

Bateries: 11 Kwh 

Energia anual: 37.500 Kwh

Habitatges: 24 socis

Estalvi emissions CO2: 18,04 Tn Co2

Cost instal·lació: 48.400 €

Finançament: PAESC 22-23 Diputació de Girona.

Pavelló fase 2

Promotor: Ajuntament de Mieres

Empresa instal·ladora: Solar Tradex, SL

Potència total instal·lada: 44,16 kWp

Potència total cedida (80%): 35 kWp

Potència nominal: 30 kW 

Característiques: 96 mòduls de 460 Wp

Bateries: 5,52 kWh

Energia anual: 55.200 kWh

Habitatges: 35 socis 

Estalvi emissions CO₂: 26.55 TN CO₂

Cost instal·lació: 37.714,76 €

Finançament: PAESC 22-23 Diputació de Girona.

Teulat per determinar

Instal·lació pendent d'execució, que tindrà una potència de 100 kWp. 

Finançada parcialment per la subvenció  

CE Implementa. Concedida al gener de 2024. 


CEL de Mieres SCCL

Cellera, 11

17830 - Mieres (la Garrotxa)

celdemieres@gmail.com