Què és CEL de Mieres

 

CEL de Mieres és una comunitat energètica sense ànim de lucre, iniciada, constituïda i impulsada per la ciutadania en forma de cooperativa i amb el propòsit de treballar en diferents àrees, inclosa la generació d’electricitat a partir de fonts renovables.

EL PROJECTE

CEL de Mieres neix de l’acció ciutadana vers la crisi mediambiental actual i està formada per diferents actors locals que participen conjuntament en la transició energètica, produint energia, compartint-la o establint mecanismes de gestió i d’estalvi energètic. La finalitat d’aquest projecte és incorporar sistemes alternatius, assolir un estalvi en la factura i promoure una economia verda i sostenible. 

Les comunitats energètiques, definides a les directives europees, i transposades a l'ordenament jurídic Espanyol, poden adquirir més d’una forma jurídica, essent la cooperativa de consum sense ànim de lucre la forma més habitual i en la que està constituïda CEL de Mieres. D’aquesta manera, com a cooperativa, s’assegura que les instal·lacions pertanyen als socis i sòcies i que aquests queden correctament representats a l'assemblea (una persona, un vot).

CEL de Mieres disposa d’un consell rector que s’ocupa del funcionament del dia a dia. No obstant això, el màxim òrgan de decisió és l’assemblea general, en la que tots els socis i sòcies tenen oportunitat de participar, formular propostes i votar segons la màxima d’un soci, un vot.

Aquí pots consultar els estatuts de la cooperativa.

Som membres de la cooperativa de 2n grau Osona Energia Coop, que proporciona serveis diversos a les cooperatives associades. Treballar col·laborativament és la millor manera d'avançar i  ajudar a qui vulgui seguir aquest camí.